Major EB-5 Regulations coming in November

DỰ LUẬT MỚI CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ EB-5 HIỆU LỰC TỪ NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2019

Ngày 24 tháng 7 năm 2019, Cơ Quan Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố chính thức dự luật mới cho chương trình đầu tư EB-5. Dự luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2019. Đây là những sự thay đổi cực kỳ quan trọng cho chương trình đầu tư di trú từ những ngày đầu khi quốc hội khai sinh ra chương trình này năm 1990. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm nhiều chi tiết cụ thể hơn sau, và những thay đổi quan trọng bao gồm:

1) Tiêu chuẩn mới về số tiền đầu tư: Số tiền đầu tư tối thiểu sẽ là 1 triệu 8 trăm ngàn đô la Mỹ ($1,800,000). Số tiền đầu tư tối thiểu cho những dự án nằm trong khu Trung Tâm Vùng (TEA-Targeted Employment Area) sẽ là chín trăm ngàn đô la Mỹ ($900,000). Tuy nhiên, dự luật mới với những thay đổi giành cho trung tâm vùng sẽ có thể gây khó khăn lớn trong việc thành lập những dự án thoả mãn cho việc thành lập trung tâm vùng.

2) Sửa đổi tiêu chuẩn cho Trung Tâm Vùng: Tiêu chuẩn cho trung tâm vùng sẽ được quyết định bởi USCIS và sẽ có khả năng những tiêu chuẩn sẽ được thu hẹp lại gắt gao hơn do sự xác nhập tổng quát vị trí địa lý của khối kinh tế. Nếu dự án bị giới hạn vào “vùng trực tiếp”, khả năng dự án phải lên một triệu tám $1.8.

3) Quy định mới cho việc duy trì ngày đáo hạn (priority date): Nếu sau này phải nộp hồ sơ I-526 mới, đương đơn sẽ được quyền duy trì ngày đáo hạn bằng ngày hồ sơ I-526 cũ được chấp thuận. Tính linh hoạt này sẽ bảo vệ nhà đầu tư mà đơn I-526 đã được chấp thuận nhưng chưa có khả năng hội tụ đủ điều kiện vì những tình huống ngoài sự kiểm soát của họ (ví dụ trung tâm vùng bị giải tán). Sự linh hoạt này cũng cho phép nhiều sự sáng tạo trong phương pháp kiến tạo phuơng thức đầu tư sau khi nộp hồ sơ mà không gây ảnh hưởng tới ngày đáo hạn.

4) Sự linh hoạt cho đơn I-829: Người thân trong gia đình hưởng lợi ích phát sinh bắt buộc phải tự nộp hồ sơ I-829 nếu bản thân họ không nộp cùng lúc khi đương đơn chính nộp đơn I-829.

Dự luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2019, 120 ngày kể từ ngày đuợc phát hành trên thông cáo của Liên Bang, và việc thông hiểu thông hiểu những điều luật mới ngày rất quan trọng. Nhưng hồ sơ nộp đúng cách trước cột mốc này sẽ được cứu xét dưới dự luật đương thời. (Lưu ý: Xin lưu ý rằng mặc dù 120 ngày cho phép trước khi dự luật mới có hiệu nghiệm, sẽ rất có khả năng chương trình EB-5 sẽ được phê chuẩn tiếp (trước ngày 30 tháng 9 năm 2019) với những đạo luật mới nữa mà có thể sẽ đối nghich với những đạo luật sắp thông qua nêu trên.

120 Ngày kể từ hôm nay, dự luật mới sẽ hiệu nghiệm. Cùng với đội ngũ nhân viên dày dạng kinh nghiệm và quá trình làm việc chặt chẽ với những đối tác kinh doanh, chúng tôi đã hỗ trợ quý thân chủ để nộp hàng ngàn những hồ sơ EB-5 trong vòng hai (2) năm qua, giúp quý thân chủ đi trước những điểm mốc nhạy cảm. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để đảm bảo hồ sơ của quý khách được nộp trước khi dự luật mới có hiệu nghiệm.

Tel: +1-949-383-5358                      Email: info@hirson.com                Website: www.Hirson.com

Major EB-5 Regulations coming in November

EB-5 Immigrant Investor Program: New Regulations Effective on 11/21/2019

U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has announced new EB-5 regulations that will be published tomorrow (7/24/2019) and become effective on 11/21/2019. These are the first significant changes to the program since it was created by U.S. Congress in 1990. Our firm will be providing more details soon, but major changes include:

1) New Investment Amounts: The minimum investment amount will be $1.8 million. Projects located in Targeted Employment Areas (TEAs) will have a minimum investment amount of $900,000. However, changes in TEA designation process may make it extremely difficult for most projects in desirable areas to qualify for TEA designation.

2) Modified TEA Designations: TEA determinations will rest with USCIS and will likely be much narrower due to limits on aggregating or combining contiguous census tracts. If projects are limited to a single or “directly adjacent” census tracts, it may make most projects $1.8 million.

3) New Rules for Priority Date Retention: Petitioners will be able to retain their Priority Date from previously approved I-526 petitions if they later have to file a new I-526 petition. This flexibility protects investors who have approved I-526 petitions but may have their eligibility jeopardized due to circumstances out of their control (such as Regional Center termination). This flexibility also allows some creative switching in investment strategies after filing without jeopardizing Priority Date. No gifting or transferring Priority Dates from primary applicants/petitioners to derivative beneficiaries.

4) I-829 Flexibility: Derivative Family Members must file their own petitions at the I-829 stage if they are not included on the investor’s own I-829 petition.

It is important to understand that these new regulations will become effective on 11/21/2019, 120 days from the date of publication in the Federal Register. “Properly filed petitions” before that time will be adjudicated under current EB-5 rules. (Note: Please keep in mind that given the 120-day window before the regulations are effective, there is a chance that the EB-5 program may be reauthorized (prior to 9/30/2019) with new reforms making these new regulations from USCIS moot through a new reauthorization statute.)

We now have 120 days before these new regulations become effective. Our dedicated EB-5 group has filed thousands of EB-5 petitions during the past two years and have worked closely with our partners/clients to successfully file their EB-5 cases prior to meet various timelines. Our current partners and clients are advised to contact us immediately to ensure all cases are properly submitted before these new rules come into effect on 11/21/2019.

Tel: +1-949-383-5358                      Email: info@hirson.com                Website: www.Hirson.com

Hirson Immigration helps guide clients through L-1A Visa Approvals

David Hirson & Partners Hướng Dẫn Khách Hàng Nhận Chấp Thuận Thị Thực L-1A

Tuần đầu tiên của tháng Tư, David Hirson & Partners, LLP (sau đây gọi là “DHP”) nhận được 2 chấp thuận cho thị thực L-1A từ 2 công ty nhượng quyền của Mỹ. Cả 2 công ty này đều yêu cầu nhân viên nước ngoài đến và quản lý hoạt động công ty tại Mỹ.

Đương đơn của 1 hồ sơ L-1A đã phỏng vấn thành công; và đương đơn của hồ sơ còn lại sẽ trải qua cuộc phỏng vấn trong vòng vài tuần tới.

Là cố vấn kinh doanh và di trú, chúng tôi hỗ trợ các công ty thương hiệu nhượng quyền của Mỹ trong việc cấu trúc các hoạt động nhượng quyền thương mại để phù hợp với yêu cầu khắt khe của thị thực L-1A và vẫn tuân thủ các điều luật nhượng quyền thương mại. Đồng thời, chúng tôi làm việc với công dân nước ngoài tại đất nước của họ để đảm bảo rằng họ đủ điều kiện xin thị thực L-1A; và quan trọng hơn là có một doanh nghiệp/ hoạt động/ cơ cấu nước ngoài khả thi để hỗ trợ chuyển giao nhân viên nội bộ với tư cách là nhà điều hành.

Thị thực L-1A là một thị thực với “mục đích kép”. Nghĩa là đương đơn ở vị trí quản lý/ điều hành có thể tạm thời làm việc tại Mỹ và có thể định cư Mỹ trong giai đoạn sau, ngay cả khi đang có đơn xin di dân đang chờ xử lý hoặc đã được phê duyệt. Với tỷ lệ thành công hiện tại, chúng tôi kỳ vọng đương đơn L-1A và thành viên phụ thuộc sẽ đủ điều kiện để xin thị thực nhập cư trong vòng 2 năm kể từ khi vào Mỹ.

DHP có làm việc với nhiều công ty nước ngoài lớn (một số công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán) đang tìm cách chuyển các nhà quản lý/ điều hành để vận hành hoạt động doanh nghiệp tại Mỹ. Những nhân sự được điều chuyển này đến Mỹ để quản lý: một doanh nghiệp nước ngoài đã hoạt động tại Mỹ, một doanh nghiệp vừa được mua tại mỹ (bao gồm nhiều nhượng quyền khác nhau) hoặc một công ty khởi nghiệp hoàn toàn mới tại Mỹ.

David Hirson & Partners, LLP chuyên về luật di trú doanh nghiệp. Rất nhiều công dân Việt Nam đang tìm cách hợp tác với các doanh nghiệp nhượng quyền thương mại tại Mỹ để kết hợp kế hoạch kinh doanh và nhập cư của họ. Hãy để chúng tôi giúp bạn và doanh nghiệp của bạn giải quyết các nhu cầu nhập cư việc làm. Liên lạc với chúng tôi trực tuyến trong hôm nay hoặc gọi chúng tôi theo số +1-949-383-5358.

3 Groups Facing Extreme USCIS Processing Delays [infographic]

The purpose of the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) is to review immigration applications and administer immigration benefits – yet millions of families, businesses, and vulnerable parties are on standby for months while new immigration policies restrict legal immigration. Unfortunately, this wait time seems to only be growing longer. Scroll down to see the scope of this problem.

three-groups-facing-extreme-uscis-delays-infographic

DHP Partner, Phuong Le, Speaks at IIUSA Conference in Washington, DC

 Attorney Phyong Le speaks at IIUSA Conference in Washington DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attorney Phuong Le (left) – Partner at David Hirson & Partners, LLP  speaking at the IIUSA DC Conference May 7, 2019

Photo Credit: IIUSA

Earlier this month, Attorney Phuong Le, Partner at David Hirson & Partners, LLP (“DHP”) spoke at Invest in the USA’s (“IIUSA”) conference in Washington, DC (May 5-7, 2019). He spoke on the panel titled: How to Market to and Find Investors Already in the U.S.: E-2 and EB-5 and Other Visa Backlog Solutions. Alongside his other panel members, Phuong spoke about the E-2 Treaty Investor Visa and other U.S. immigration pathways for those seeking alternatives to the EB-5 visa. Phuong and the team of attorneys at DHP are experts with helping clients find the best immigration pathways for themselves and their family members.

One of the keynote speakers at the IIUSA conference this year was General David Petraeus, who called on all those in attendance to help ensure that everyone who served in the U.S. military are ensured employment opportunities when they leave the service. DHP is proud of and supports our military and veterans.

Of particular interest to DHP’s EB-5 clients, are the updated final action date estimates provided by Mr. Charlie Oppenheim, Chief, Immigrant Visa Control & Reporting Division, U.S. Department of State. EB-5 petitioners from Mainland China and Vietnam continue to face a long wait time. EB-5 applicants from India do not face a final action date yet but will most likely have a final action date starting in July 2019. Mr. Oppenheim also provided his “best case” and “worst case” predictions for EB-5 final action dates for October 2019:


IIUSA’s full report on Mr. Oppenheim’s remarks regarding EB-5 final action dates is available here. If you are an EB-5 investor seeking to understand more about final action dates and what this means for you and your family, we encourage you to contact DHP or your licensed immigration attorney for more information and guidance.

Lastly, DHP is proud of all of the hard work and perseverance put forth by the 2019 winners of the IIUSA Awards for Economic Achievement and those elected to serve in various IIUSA positions. Congratulations to all!

If you have any questions about investment/corporate immigration or other avenues to immigrate to the U.S., contact us to speak with our experienced immigration attorneys.

Israeli nationals eligible for E-2 Treaty Investor Visas

Israeli Nationals Eligible for E-2 Treaty Investor Visas

Beginning May 1, 2019, Israeli nationals will, for the first time, be able to submit E-2 treaty investor visa applications to the US Embassy – Israel, Tel Aviv Branch. (This is in addition to the E-1 treaty trader visa that Israeli nationals could already apply for.) Also, those eligible Israeli nationals already in the United States with legal non-immigrant status can file Form I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker, to request a change of status to E-2 classification, or a qualifying employer can file the petition on their behalf. Spouses and unmarried children under 21 years of age of treaty investors and employees who are already in the United States may also seek to change status to E-2 classification as dependents by filing Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status.

The E-2 nonimmigrant classification allows citizens of countries with which the United States has a treaty of commerce and navigation to be admitted to the United States when they are investing substantial capital in a U.S. business. E-2 status is also available to certain employees of such investors or qualifying organizations.

Benefits of the E-2 visa include:

  • Allows the Israeli national to establish, develop, and operate their own business(es) in the U.S.
  • No set required minimum investment.
  • The spouse of the E-2 visa holder can apply for work authorization in the U.S. Dependent spouse and children under age 21 may attend school in the U.S.
  • An E-2 visa is usually issued to an employee for a period of up to five years. Applications for extensions have no limit as long as the business meets the qualifications (and the trade and commerce treaty between the U.S. and Israel has not been canceled).
  • There is no annual limit on the number of E-2 applications that can be approved. Therefore, it is possible to apply for and receive an E-2 visa throughout the year, for any number of qualified employees, as required.
  • There is no requirement for an academic degree, seniority or exceptional skills: Qualified employees in E-2 status are not required to have an academic degree or have work experience in the company (but the employee must possess the skills necessary to perform the specific job). Therefore, an Israeli employee can be recruited and placed in the U.S. immediately after his/her recruitment to the company.

For more on the E-2 treaty investor visa, contact our experienced corporate immigration attorneys at David Hirson & Partners, LLP. Contact us through our website or by calling our office: +1-949-383-5358.

David Hirson & Partners Guides Franchise Clients to Receive L-1A Visa Approvals

The first week of April saw David Hirson & Partners, LLP (“DHP”) receiving two L-1A approvals for two separate U.S. franchise companies. These franchises both required foreign executives to come and oversee their existing U.S. operations.

One L-1A beneficiary successfully passed the interview process. The other beneficiary expects to go through the interview process in a matter of weeks.

As business and immigration counsel, we assisted each U.S. franchise in structuring their respective franchise operations to meet strict L-1A visa requirements while remaining franchise law compliant. Simultaneously, we worked with the foreign nationals abroad to ensure that they qualified for the L-1A visa individually and more importantly had a viable foreign business/operations/structure to support their individual intracompany transfers as executives.

The L-1A visa is a “dual-intent” visa. This means that the managerial/executive beneficiary can temporarily enter to begin working for the U.S. company while also have the intent to immigrate to the U.S. at a later stage, even with a pending or approved immigrant petition. With the level of success that we are witnessing, we fully expect both L-1A beneficiaries and their dependents to become eligible to apply for their immigrant visas within 2 years of entering the U.S.

DHP has also been working with large foreign companies (some listed on various stock exchanges) that are looking to transfer managers/executives to run business operations in the U.S. These foreign transferees are coming to the U.S. to manage: existing overseas company operations in the U.S., an acquired business in the U.S. (including various franchises), or a completely new startup in the U.S.

David Hirson & Partners, LLP specializes in corporate immigration. There are a number of foreigners who are looking to partner with U.S. franchises as a way to combine business and immigration plans. Let us help you and your business with all your employment immigration needs. Contact us online today or call us at +1-949-383-5358.

 

 

DHP Nominated for Recognition by EB-5 Industry at the IIUSA Awards for Economic Advancement

David Hirson & Partners, LLP (DHP) is proud that two of its partners have been nominated for Invest in the USA’s (IIUSA) Awards for Economic Advancement. These awards are meant to recognize the achievements of members of the EB-5 industry who advocate on behalf of the dynamic economic development engine that is EB-5.

DHP’s Managing Partner, David Hirson, and Partner, Phuong Le’s nominations for this recognition continue to prove their dedication to the EB-5 industry.

David Hirson – Lifetime Achievement Award Nominee

David Hirson

David has more than 35 years of experience in corporate immigration law, specializing in business and investment immigration. He is the founding and managing partner of David Hirson & Partners, LLP (“DHP”), and he is internationally-recognized for his decades of success in investment immigration, especially in EB-5. He has been certified as a Specialist in Immigration and Nationality Law by the State Bar of California, Board of Legal Specialization continuously since 1990. David’s success with investment immigration has spanned decades, as seen by his involvement with the EB-5 program since its inception in 1990. In fact, he was visiting the Senate in 1990 when the EB-5 bill was marked-up. Thereafter in early 1991, Mr. Hirson had one of the first EB-5 cases approved by the INS (now USCIS) under the new EB-5 program.

That David Hirson & Partners David Hirson case was the first EB-5 case to be consular-processed and approved at the American Institute in Taiwan (the organization that provides U.S. consular-type services in Taiwan). In the mid-1990’s, he won four appeal cases after giving oral argument before the Administrative Appeals Office (AAO) of the legacy INS in Washington, D.C. Over the years, he regularly writes and publishes articles in addition to delivering many lectures to attorneys, bar associations, and the public, both in the U.S. and abroad. He has dedicated his professional career to EB-5 and continues to be a trusted adviser to a significant portion of the EB-5 industry.

Phuong Le – Emerging Champion Nominee

As an immigration attorney, Phuong has been and continues to work tirelessly within the Vietnamese EB-5 market to help educate everyone involved and to help fulfill the goals of the EB-5 program: creating jobs for U.S. workers. From advising immigrant investors from Vietnam to advising Vietnamese immigration agencies on project due diligence, Phuong has helped to shape the Vietnamese EB-5 market into what it is today. In addition to speaking on the Vietnamese EB-5 market, Phuong regularly publishes articles to help educate the EB-5 industry.

 

 

 

We encourage all IIUSA members to cast their votes here.

Recent partner featured in Wall Street Journal

DHP Partner Discusses EB-5 Insights with Wall Street Journal

On March 5, 2019, the Wall Street Journal published an article about the EB-5 investment immigration market in Vietnam. Phuong Le, Partner at David Hirson & Partners, LLP (“DHP”) and An Nguyen, Director of Business Development in Vietnam for DHP, provided timely insights for this article.

The article describes how the EB-5 market has shifted from a China-dominant world to now a Vietnam-dominant world. But, EB-5 stakeholders know that the Vietnamese EB-5 market is already shrinking. Where will the EB-5 industry go next? Without meaningful reforms to the EB-5 world, the EB-5 industry will face a shrinking future.

You can view the article, or contact us for more details about this article.

Contact us directly or call (+1-949-383-5358) to speak with an experienced team of immigration attorneys to discuss which immigration path may best fit you and your family’s immigration plans.

New Bill Extends Funding for EB-5 but Drops Key Program for Women

EB-5 Regional Center Pogram Extended into September 2019

U.S. Government Receives Funding Through September 30, 2019: Effects on EB-5 Regional Center Program and VAWA

On Friday, February 15, 2019, U.S. Congress and President Trump agreed on and signed Consolidated Appropriations Act, 2019, a spending bill that funds the U.S. government and extends the EB-5 Regional Center Program with no changes through September 30, 2019. This is another “clean” extension in a line of short-term extensions since 2013 of the EB-5 investment and job-creation program. The EB-5 regional center program has been a benefit to local U.S. economies and U.S. workers. Along with the rest of the EB-5 industry, we hope that this seven-month extension will allow beneficial updates to be made to the EB-5 program.

It is interesting to note that one key U.S. immigration program was not reauthorized in this latest spending bill: The Violence Against Women Act (“VAWA”). VAWA was dropped from the spending bill near the end of intense negotiations to avoid another shutdown of the U.S. government. This U.S. government program was created in 1994 to fund programs that help victims of domestic violence. In addition to funding, VAWA created a special visa category that allows battered immigrants to petition for legal status in the United States without relying on abusive U.S. citizen or legal permanent resident spouses, parents or children to sponsor their Adjustment of Status (Form I-485) applications.[1] The VAWA provisions in the INA allow certain spouses, children, and parents of U.S. citizens and certain spouses and children of permanent residents (Green Card holders) to file a petition for themselves, without the abuser’s knowledge. This allows victims to seek both safety and independence from their abuser, who is not notified about the filing.[2]

If you have any questions about investment/corporate immigration or other avenues to immigrate to the U.S., contact us to speak with our group of experienced immigration attorneys.

Telephone: (949) 383-5358         Email: info@hirson.com               Website: www.Hirson.com

[1] https://www.uscis.gov/archive/archive-news/fact-sheet-uscis-issues-guidance-approved-violence-against-women-act-vawa-self-petitioners

[2] https://www.uscis.gov/humanitarian/battered-spouse-children-parents