ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5

Nhóm tác nghiệp EB-5 của chúng tôi đứng đầu bởi Luật sư David Hirson, được công nhận trên toàn nước Mỹ là những chuyên gia về lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ. Tham gia từ khi chương trình EB-5 mới sáng lập vào năm 1991, Luật sư David Hirson đã nộp và nhận chấp thuận thẻ xanh cho một trong những nhà đầu tư EB-5 đầu tiên.

Hạng mục EB-5: thành lập doanh nghiệp thương mại mới hoặc đầu tư vào doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5

Định nghĩa Visa

Hạng mục Visa diện việc làm thứ 5, được sáng lập bởi Quốc hội vào năm 1990, dành cho những người nhập cư muốn vào Mỹ để đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới nhằm đem lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ và tạo ra tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian. Có hai cách để đầu tư đối với hạng mục EB-5 là: thành lập doanh nghiệp thương mại mới hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp đang gặp khó khăn.