Thông tin liên hệ

David Hirson & Partners, LLP

1122 Bristol Street
Costa Mesa, CA 92626

dvanvooren@hirsonimmigration.comdvanvooren@hirsonimmigration.com

Điện thoại: +1 949 383-5369
Fax: +1 949 383-5368

David Van Vooren

LUẬT SƯ TRƯỞNG

Luật sư David gia nhập David Hirson & Partners, LLP vào năm 2014. Luật sư David đại diện cho khách hàng trong các vấn đề di trú, bao gồm các vấn đề phức tạp liên quan đến luật di trú doanh nghiệp và gia đình.

Luật sư David xử lý các vấn đề phức tạp về chương trình định cư đầu tư EB-5, bao gồm việc thành lập Trung tâm vùng EB-5, cố vấn cho các doanh nghiệp EB-5 trong cơ cấu và tài chính, và làm việc chặt chẽ với các luật sư chứng khoán, các nhà kinh tế học, những người viết kế hoạch kinh doanh để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của chương trình EB-5.

Luật sư David chuẩn bị và nộp các đơn I-526 và đơn I-829 đại diện cho Trung tâm vùng và nhà đầu tư và ông còn có thể định hướng cho nhà đầu tư trong toàn bộ quy trình của chương trình EB-5. Luật sư David đã hỗ trợ thành công cho các Trung tâm vùng và nhà đầu tư trong việc phản hồi những yêu cầu bổ sung chứng từ phức tạp (RFEs) cho các bộ đơn I-526 và đơn I-829.

Luật sư David còn có kinh nghiệm phong phú trong việc cố vấn các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nhân về vấn đề định cư Mỹ và đã xử lý thành công rất nhiều trường hợp L-1 và E-2 cho các khách hàng với công ty khởi nghiệp ở Mỹ.

Trước khi gia nhập David Hirson & Partners, LLP, Luật sư David từng là luật sư nội bộ cho một Trung tâm vùng, tại đây ông làm việc với các luật sư cố vấn di trú và doanh nghiệp để phát triển và xây dựng cấu trúc dự án EB-5. Trước đó, Luật sư David đã làm việc tại văn phòng Thượng Hải của một công ty luật di trú doanh nghiệp lớn, tại đây ông là thành viên cúa nhóm thực hành luật di trú toàn cầu và tư vấn cho nhà đầu tư EB-5 về các yêu cầu nguồn tài chính hợp pháp. Luật sư David có kinh nghiệm gần một thập kỷ sống và làm việc ở Trung Quốc và ông thông thạo tiếng Trung Quốc.

Học vấn:

  • Tiến sĩ Luật – University of Memphis School of Law
  • Chứng chỉ Luật Trung Quốc – China University of Political Science and Law
  • Cử nhân – Vanderbilt University

Thành viên:

  • Thành viên Hiệp hội Luật sư Di Trú Mỹ (AILA)
  • Thành viên Hiệp hội Luật sư Orange County