ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI

Tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia pháp lý tài năng của chúng tôi với hơn 30 năm kinh nghiệm

Luật sư David Hirson

Luật sư David Hirson

Luật sư trưởng, thành viên điều hành

Luật sư David Hirson có hơn 30 năm kinh nghiệm thực tiễn trong ngành Luật Di Trú. Trọng tâm của ông là Luật đầu tư định cư EB-5. Ông được chứng nhận là Chuyên gia về Luật Di trú và Nhập tịch bởi Liên đoàn Luật Sư Bang California, thành viên của Hội đồng Chuyên Gia Pháp lý từ năm 1990 đến nay.

Luật sư Nima Korpivaara

Luật sư Nima Korpivaara

Luật sư trưởng

Luật sư Nima Korpivaara gia nhập David Hirson & Partners từ năm 2014. Luật sư Nima xử lý toàn bộ các mảng về Luật di trú Mỹ, bao gồm những vấn đề phức tạp liên quan đến Mô hình kinh doanh Doanh nghiệp và hồ sơ nhà đầu tư EB-5. Luật sư Nima thụ lý hồ sơ doanh nghiệp, nhà đầu tư (E-2 và EB-5) và Luật di trú diện gia đình. Ông đại diện cho các khách hàng lớn và nhỏ trong nhiều lĩnh vực.

Luật sư

Luật sư Eric Dominguez

Luật sư Eric Dominguez

Luật sư trưởng

edominguez@hirson.com

Điện thoại: +1 949 383-5568
Fax: +1 949 383-5368

Luật sư Evelyn Hahn

Luật sư Evelyn Hahn

Luật sư trưởng

evelynh@hirson.com

Điện thoại: +1 949 383-5364
Fax: +1 949 383-5368

Luật sư Phương Lê

Luật sư Phương Lê

Luật sư trưởng

ple@hirson.com

Điện thoại: +1 949 531-6205
Fax: +1 949 383-5368

Luật sư David Van Vooren

Luật sư David Van Vooren

Luật sư trưởng

dvanvooren@hirson.com

Điện thoại: +1 949 383-5369
Fax: +1 949 383-5368

Luật sư Shayda Naeim

Luật sư Shayda Naeim

Luật sư

snaeim@hirson.com

Điện thoại: +1 949 383-5367
Fax: +1 949 383-5368

Luật sư Emily Singer Hurvitz

Luật sư Emily Singer Hurvitz

Luật sư

emilys@hirson.com

Điện thoại: +1 949 383-5374
Fax: +1 949 383-5368

Luật sư Niral Patel

Luật sư Niral Patel

Luật sư

npatel@hirson.com

Điện thoại: +1 949 531-6208
Fax: +1 949 383-5368

Megan Guzman, Esq.

Megan Guzman, Esq.

Luật sư

mguzman@hirson.com

Điện thoại: +1 949 383-5370
Main: +1 949 383-5358
Fax: +1 949 383-5368