Thông tin liên hệ

David Hirson & Partners, LLP

1122 Bristol Street
Costa Mesa, CA 92626

evelynh@hirsonimmigration.com

Điện thoại:+1 949 383-5364
Fax: +1 949 383-5368

Evelyn Hahn

LUẬT SƯ TRƯỞNG

Luật sư Evelyn là luật sư được cấp phép ở California và cả D.C. Luật sư Evelyn xử lý tất cả các loại hồ sơ di trú Mỹ bao gồm EB-5 và các hồ sơ di trú ngoài EB-5.

Về lĩnh vực EB-5, cô tư vấn cho các nhà đầu tư cá nhân, trung tâm vùng và khách hàng tổ chức trên mọi khía cạnh của chương trình EB-5, bao gồm việc thành lập trung tâm vùng, đầu tư trực tiếp, chiến lược nguồn tiền và các vấn đề pháp lý chung của chương trình. Đối với lĩnh vực ngoài EB-5, cô chịu trách nhiệm chính trong quy trình xin giấy chứng nhận lao động PERM và xử lý tất cả các hồ sơ visa định cư và không định cư diện việc làm cho các cá nhân, khách hàng tổ chức trong nước và các khách hàng tổ chức đa quốc gia, hồ sơ visa định cư diện gia đình, và hồ sơ nhập tịch. Ngoài ra, cô quản lý quy trình và thủ tục tố tụng di trú của công ty.

Cô có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú với các hãng luật lớn. Luật sư Evelyn đã xử lý thành công các trường hợp visa không định cư diện B-1, E-2, E-3, F-1, H-1B, H-2B, J-1, L-1, O-1, R-1 và TN cho cả người sử dụng lao động và cá nhân. Trong lĩnh vực visa định cư diện việc làm, Luật sư Evelyn chuyên về mảng giấy chứng nhận lao động PERM, nộp đơn I-140 bao gồm EB-1, EB-2, EB-3 và diện miễn trừ cho lợi ích quốc gia. Cô cũng có kinh nghiệm phong phú trong việc đại diện cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin đa quốc gia, cô đã nộp hàng trăm hồ sơ visa định cư và không định cư mỗi năm, bao gồm các đơn EB-1 cho cá nhân xuất chúng, H-1B và L-1.

Luật sư Evelyn còn có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực tố tụng dân sự, đại diện cho cá nhân và doanh nghiệp trong nhiều vấn đề pháp lý bao gồm luật doanh nghiệp, luật lao động, luật gia đình, các thương tật cá nhân/tai nạn giao thông, và phá sản doanh nghiệp.

Luật sư Evelyn lưu loát tiếng Hàn Quốc.

Kinh nghiệm đại diện:

 • Xây dựng và triển khai chiến lược và chính sách điều chuyển lao động cho một công ty công nghệ thông tin lớn và tư vấn về hệ quả cư trú của hoạt động sáp nhập, mua lại và tái cấu trúc doanh nghiệp, các án phạt đối với người sử dụng lao động và kiểm soát pháp chế về luật di trú (về điều kiện lao động và đơn I-9)
 • Đảm bảo nhiều thẻ xanh cho cá nhân xuất chúng, H-1B và L-1 cho hơn 1000 người lao động trong ngành công nghệ
 • Tư vấn cho hàng loạt cá nhân, gia đình, chuyên gia và khách hàng tổ chức trong nhiều khía cạnh của việc điều chuyển nhân sự quốc tế, tình trạng không cư trú và cư trú cho người lao động trong nước và ngoài nước và nộp hồ sơ nhập tịch.Nộp hồ sơ Trung tâm vùng cho các khách hàng tổ chức và chuẩn bị đơn EB-5 cho cá nhân và đơn xin thẻ xanh cho các nhà đầu tư để xin visa EB-5
 • Nộp hồ sơ lệnh thi hành tuyên bố cứu trợ cho các hồ sơ EB-5 và kiểm soát quy trình và thủ tục tố tụng di trú

Thành tựu chuyên môn:

Học vấn

 • Tiến sĩ luật – Chapman University School of Law
 • Cử nhân – University of California, Los Angeles

Thành viên

 • Thành viên Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc tại Orange County
 • Thành viên Hiệp hội Luật sư Mỹ
 • Thành viên Hiệp hội Luật sư Orange County
 • Thành viên Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ (AILA)

Ấn phẩm và diễn thuyết

 • Diễn giả “Các lựa chọn visa cho sinh viên nước ngoài” – University of California, Los Angeles – ngày 7/5/2017
 • Diễn giả “Trình bày về di trú cho tập đoàn Niche” – Fisher & Phillips, LLP – ngày 13/5/2015
 • Diễn giả “Các lựa chọn Visa cho sinh viên và nhà đầu tư nước ngoài” – Wyndham Irvine – ngày 13/6/2015
 • Diễn giả “Hội nghị chuyên đề EB-5” – Redpoint Realty – ngày 23/9/2015
 • Đồng biên tập “Chương 36 Thách thức chuyên môn về tuân thủ pháp lý trong doanh nghiệp: Di trú” – LexisNexis – tháng 9/2015

Chứng nhận Tòa Án

 • Tòa án tối cao California
 • Tòa án Mỹ khu vực Trung California
 • Toà án Quận Columbia

Giải thưởng

 • Giải thưởng xuất sắc CALI cho các nghiên cứu cao cấp các bài viết và nghiên cứu pháp lý, luật tổn hại độc hại và luật môi trường

Ngôn ngữ

 • Tiếng Hàn Quốc

Tình nguyện:

Trong thời gian học tại trường luật, Luật sư Evelyn làm thư ký pháp lý tại Hội đồng hỗ trợ pháp lý Orange County, California, và cô đã thành công trong việc xin tình trạng thường trú nhân cho nạn nhân bạo hành gia đình theo diện visa U và VAWA. Cô cũng đại diện cho khách hàng của mình khi còn là một sinh viên luật tại một phiên điều trần không chính thức, nơi cô kháng nghị thành công quyết định chấm dứt hỗ trợ nhà ở của Cơ quan Nhà ở Orange County cho khách hàng của mình theo chương trình Voucher lựa chọn nhà ở.