Giới thiệu | Nhập cư Hirson

David Hirson & Partners, LLP có hơn 30 năm kinh nghiệm về Luật Di Trú. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý và chuyên môn toàn diện trong lĩnh vực di trú đầu tư và kinh doanh. Thành viên điều hành của chúng tôi, Luật sư David Hirson là Luật sư đầu tư định cư EB-5 nổi tiếng trên toàn nước Mỹ, ông tham gia vào chương trình EB-5 ngay từ khi chương trình bắt đầu vào năm 1991.

CHUYÊN MÔN CỦA CHÚNG TÔI

Đầu Tư Định cư EB-5
Nhóm chuyên gia EB-5 của chúng tôi đứng đầu bởi Luật sư David Hirson, được công nhận trên toàn nước Mỹ là chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư định cư EB-5. Tham gia vào chương trình EB-5 từ khi chương trình bắt đầu vào năm 1991, Luật sư David Hirson đã nộp thành công và mang lại thẻ xanh cho những nhà đầu tư EB-5 đầu tiên.

Di Trú Doanh Nghiệp và Kinh Doanh
Các luật sư của chúng tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn cho cá nhân, các doanh nghiệp mới, các công ty lớn, các bệnh viện và các trường đại học trong định hướng các lĩnh vực pháp lý và di trú phức tạp. David Hirson & Partners, LLP tự hào hỗ trợ các khách hàng ở nhiều lĩnh vực, địa phương và quốc tịch khác nhau. Đội ngũ của chúng tôi làm việc chặt chẽ với các cá nhân và bộ phận nhân sự để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và thiết lập một phương án di trú vượt mong đợi của khách hàng.

CỐNG HIẾN CHO THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH HÀNG

David Hirson & Partners, LLP có trụ sở tại Costa Mesa, Bang California, ngay tại cửa ngõ của khu bờ biển công nghệ. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú doanh nghiệp, kinh doanh và đầu tư, nền tảng chuyên môn của chúng tôi chính là những mối quan hệ bền vững mà chúng tôi đã xây dựng trong cộng đồng.

Chúng tôi tự hào hỗ trợ nền tảng khách hàng phong phú ở nhiều cấp địa phương, khu vực và quốc gia khác nhau. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn liên quan đến luật di trú, trong đó lĩnh vực định cư đầu tư EB-5 với chuyên môn đã được công nhận trên toàn nước Mỹ. Đội ngũ của Hirson & Partners rất hân hạnh được phục vụ nhu cầu pháp lý của bạn.