LUẬT DI TRÚ

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ EB-5

Việc xin visa EB-5 yêu cầu nhà đầu tư đầu tư vốn ở mức $500,000 hoặc 1 triệu, tùy thuộc vào vị trí của dự án. Các thông tin sau sẽ đi sâu vào chính xác những loại doanh nghiệp nào có thể hội đủ điều kiện để trở thành lựa chọn khả thi cho chương trình đầu tư EB-5 và những bằng chứng cần thiết để thể hiện khoản đầu tư theo quy định.

Sau đây là các loại hình doanh nghiệp mới mà nhà đầu tư EB-5 có thể tham gia để đủ điều kiện xin visa.

 • Mua một doanh nghiệp hiện hữu– Nhà đầu tư EB-5 phải làm nhiều hơn là chỉ mua lại một doanh nghiệp hiện hữu hoặc thay đổi diện mạo doanh nghiệp để đủ điều kiện về tái cấu trúc hoặc tái cơ cấu. Nếu nhà đầu tư mua lại một doanh nghiệp hiện hữu, họ cần phải tạo tối thiểu thêm 10 việc làm thêm vào số lượng việc làm hiện có tại thời điểm đầu tư vốn. Nếu một nhà đầu tư đầu tư vốn của mình vào một doanh nghiệp đã thành lập tối thiểu 2 năm và bị lỗ ròng tối thiểu 20% trên tổng tài sản ròng trong vòng 12 hoặc 24 tháng, người này có thể bỏ qua yêu cầu về tăng trưởng việc làm vì doanh nghiệp được xem là “doanh nghiệp đang gặp khó khăn”.
 • Thành lập doanh nghiệp mới – Khi thành lập doanh nghiệp mới, nhà đầu tư không nhất thiết phải có mặt tại thời điểm doanh nghiệp được tạo lập. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chứng minh rằng họ đã đầu tư số tiền theo quy định và tham gia vào việc quản lý điều hành doanh nghiệp mới này.
 • Làm việc với nhiều nhà đầu tư – Việc này được gọi là kêu gọi kết hợp. Để thỏa mãn tiêu chí này, mỗi nhà đầu tư cần đầu tư số tiền theo quy định và tạo ra tối thiểu 10 việc làm đối với mỗi nhà đầu tư.

Nhà đầu tư EB-5 có thể sử dụng những gì để thỏa mãn điều kiện về vốn đầu tư và cách thức thực hiện việc đầu tư được mô tả như bên dưới.

 • Khoản đầu tư có thể bằng tiền mặt, công cụ dụng cụ, hoặc hàng hóa để thỏa mãn điều kiện về định nghĩa khoản đầu tư.
 • Toàn bộ khoản đầu tư phải được ký quỹ hoặc đã được đầu tư trực tiếp trước khi nhà đầu tư có thể đủ điều kiện xin visa EB-5.

LUẬT ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ

Có rất nhiều khác biệt giữa các hạng mục visa định cư theo diện việc làm. Mỗi loại visa có yêu cầu về hồ sơ chứng từ riêng. Thông tin dưới đây mô tả về mỗi loại visa và cách thức để được cấp visa.

 • EB-1(A) – Diện visa này dành cho các cá nhân có năng lực xuất chúng trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, nghệ thuật hoặc thể thao. Để đạt được, cá nhân phải chứng minh rằng mình đã đạt được một giải thưởng lớn (như giải Pulitzer, Oscar hoặc Huy chương Olympic). Nếu cá nhân chưa đạt được giải thưởng lớn, họ phải đạt được ít nhất 3 trong 10 tiêu chí yêu cầu. Các tiêu chí được liệt kê trên website của Sở Di Trú và Nhập Tịch Mỹ.
 • EB-1(B) – Hạng mục visa giáo sư và nhà nghiên cứu xuất sắc dành cho các cá nhân được mời giảng dạy/ nghiên cứu hoặc đang giảng dạy/nghiên cứu tại một trường đại học hoặc một tổ chức giáo dục trên bậc đại học. Ngoài các yêu cầu về công việc, cá nhân phải thể hiện việc mình đạt đủ tối thiểu 3 trong 6 tiêu chí liệt kê theo quy định.
 • EB-1(C) – Visa này dành cho các nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành đa quốc gia đã từng làm việc ở các vị trí quản lý hoặc điều hành với một tổ chức đủ điều kiện ở nước ngoài và đang tìm cách tiếp tục phục vụ cho một tổ chức trong năng lực quản lý hoặc điều hành.
 • EB-2 –Loại visa này dành cho những người có bằng cấp cao hoặc có khả năng cao trong lĩnh vực khoa học, kinh doanh hoặc nghệ thuật. Để hội đủ điều kiện cho visa này, một cá nhân phải có một lời mời làm việc cũng như giấy chứng nhận lao động do Bộ Lao động cấp. Giấy chứng nhận lao động này được miễn cho những cá nhân có thể chứng minh rằng công việc của họ là vì lợi ích quốc gia.
 • EB-3 – Visa này dành cho các diện lao động khác nhau, kể cả lao động chuyên nghiệp hoặc có tay nghề cao. Để đủ điều kiện cho visa đặc biệt này, Luật di trú Mỹ yêu cầu một cá nhân thực hiện một công việc lành nghề hoặc chuyên nghiệp mà tại Mỹ không tìm được người lao động phù hợp. Điều này được chứng minh thông qua việc nhận được Giấy chứng nhận lao động và lời mời nhận việc làm toàn thời gian, vĩnh viễn từ tổ chức tài trợ.
 • EB-5 – Visa này dành cho những cá nhân thỏa mãn điều kiện đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ và tạo 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Mỹ.