Thông tin liên hệ

David Hirson & Partners, LLP

1122 Bristol Street
Costa Mesa, CA 92626

npatel@hirsonimmigration.com

Điện thoại: +1 949 531-6208
Fax: +1 949 383-5368

Niral Patel

LUẬT SƯ

Luật sư Niral là nhân sự mới nhất gia nhập David Hirson & Partners, LLP. Luật sư Niral có kinh nghiệm trong nhiều khía cạnh của luật di trú kinh doanh, bao gồm EB-5 và các lĩnh vực ngoài EB-5.

Trong lĩnh vực EB-5, luật sư Niral làm việc chặt chẽ với nhà đầu tư, trung tâm vùng, và các đơn vị phát triển dự án trong xây dựng chiến lược nguồn tiền, thành lập và vận hành, và các vấn đề pháp lý chung về EB-5 cho dự án. Hơn nữa, Luật sư Niral giám sát nhóm chuyên môn Ấn độ và thường xuyên đến Ấn Độ để gặp gỡ các nhà đầu tư và các đại lý di trú để hướng dẫn quy trình EB-5.

Đối với lĩnh vực ngoài EB-5, Luật sư Niral xử lý đa dạng các loại visa định cư và không định cư cho cá nhân, gia đình và doanh nghiệp. Kinh nghiệm trong lĩnh vực visa không định cư bao gồm: B-1/2, E-2, F-1, H-1B, J-1, L-1A/B, O-1, R-1, và TN. Hơn nữa, đối với visa định cư diện việc làm, Luật sư Niral đã xử lý thành công các hồ sơ EB-1 và EB-2.

Luật sư Niral đã có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực luật phức tạp này thông qua kinh nghiệm làm trợ lý luật cho một công ty luật di trú kinh doanh lớn, tại đây ông làm việc chặt chẽ với các tập đoàn lớn về công nghệ, ngân hàng/ tài chính và dầu khí.

Thành tựu chuyên môn

Thành viên

  • Thành viên Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ
  • Thành viên Hiệp hội Luật sư Mỹ
  • Thành viên Hiệp hội Luật sư Orange County
  • Thành viên Hiệp hội Luật sư Nam Á tại Nam California

Tình nguyện:

Luật sư Niral đại diện các gia đình thu nhập thấp thông qua Phòng Di trú tại University of Pacific, McGeorge School of Law. Tại đây, anh đã xử lý thành công các đơn xin visa diện U, DACA và các đơn xin thẻ xanh diện gia đình.