Thông tin liên hệ

David Hirson & Partners, LLP

1122 Bristol Street
Costa Mesa, CA 92626

snaeim@hirsonimmigration.com

Điện thoại:+1 949 383-5367
Fax:+1 949 383-5368

Shayda Naeim Moradzadeh

LUẬT SƯ

Luật sư Shayda xử lý nhiều vấn đề nhập cư Mỹ, bao gồm EB-5, visa định cư và không định cư cho các gia đình và khách hàng doanh nghiệp ở nhiều quy mô từ nhỏ, vừa và doanh nghiệp lớn đa quốc gia. Trước khi gia nhập David Hirson & Partners, Luật sư Shayda tốt nghiệp bằng danh dự xuất sắc từ trường Whittier Law School và là một biên tập viên nghiên cứu cho Tạp chí Luật Gia đình về Bảo vệ Trẻ em và Gia đình. Luật sư Shayda cũng đã có kinh nghiệm đáng kể trong thời gian làm thư ký cho Bộ Tư Pháp Mỹ, Văn phòng điều hành xuất nhập cảnh, tại đó cô còn làm việc cho Hội đồng Thẩm phán. Ngoài ra, Luật sư Shayda còn làm việc tại Trung tâm nhập cư cho phụ nữ và trẻ em, nơi cô hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình nhận được VAWA hoặc U-Visa.

Kinh nghiệm đại diện

 • Nộp hồ sơ cho Trung tâm vùng và hồ sơ xin thẻ xanh cho nhà đầu tư cá nhân theo chương trình EB-5
 • Soạn thảo các phản hồi cho các Yêu cầu bổ sung chứng từ (RFE) và các thông báo dự định từ chối về các vấn đề liên quan đến nguồn tài chính và các vấn đề liên quan đến Trung tâm vùng

Thành tựu chuyên môn

Thành tựu

 • Thành viên Hiệp hội Luật sư Di Trú Mỹ
 • Thành viên Hiệp hội Luật sư Mỹ
 • Thành viên Hiệp hội Luật sư Orange County
 • Thành viên Hiệp hội Luật sư Beverly Hills
 • Thành viên Hiên hội Luật sư người Iran tại Mỹ

Ấn phẩm

 • Đồng tác giả “Trung tâm vùng EB-5: thành lập hay giải thể, phát đạt hay đổ vỡ” cho Orange County Bar Journal
 • Đồng tác giá “EB-5 tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ” cho EB-5 Investor Magazine
 • Đồng tác giả “Tương lai tươi sáng cho chương trình định cư đầu tư EB-5” cho Hiệp hội Luật sư Bang California – mục Luật quốc tế
 • Soạn thảo cập nhật “Chương 36 Thách thức tuân thủ doanh nghiệp trong thực tiễn: Di trú” cho LexisNexis

Chứng nhận Tòa án

 • Tòa án tối cao California
 • Tòa án khu vực Trung California